Welcome to Shree Rokadiya Hanumanji Yatra Dham, Shree Swaminarayan Mandir - Jiragadh
Contact Us
Shri Rokadiya Hanumanji Yatradham
Shri Swaminarayan Mandir-Jiragadh
Tal. Jodia, Dist. Jamnagar, At. Jiragash-361220 (Gujarat) India. ............... President Shree Narayanprasaddasaji swami +91-7383500447............. Pragjibhai R. Marvi +91-9428237722 Kothari Hiteshbhagat +91-9909499557
Amarshibhai T.Manani +91-9879389766 Ramesh j. Varu +91-9727856560 Gopalbhai M. Tank +91-7359698005 Santilal A. Manani +91-9925528731 Jayantibhai S. Vegad +91-9904191517 Ravjibhai N. Varu +91-9820733412
NOTE:-e-mail us with detail for joint to "rokadiya group"